Archiwalny
Data wydarzenia: 03.12.2022 10:00

Zabawa Mikołajkowa w Opaczy Małej

53
Sołtys i Rada Sołecka Opaczy Małej zapraszają dzieci do lat 12 na "Zabawę Mikołajkową"
(03 grudnia godz. 10.00).

Miejsce:

Sala zabaw Tęcza, Opacz Mała, ul. Al. Jerozolimskie 254.

Zapisy telefoniczne: 503 067 245.

Warsztaty finansowane z funduszu sołeckiego Opaczy Małej.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także