Archiwalny
Data wydarzenia: 15.09.2022 18:30

Zebranie mieszkańców Granicy

44
Przewodniczący Zarządu Osiedla Granica zaprasza na zebranie mieszkańców osiedla, które odbędzie się 15 września w świetlicy (I termin - godz. 18:30; II termin- godz. 19:00).

Na podstawie § 5 ust. 3 pkt 1 Statutu Osiedla Granica – Przewodniczący Zarządu Osiedla Granica zwołuje Ogólne Zebranie Mieszkańców dnia 15 września 2022 r. (czwartek) w Granicy ul. Czeremchy 1 (świetlica osiedlowa– Granicka Zatoka Kultury)

Pierwszy termin – godz. 18:30

Drugi termin – godz. 19:00

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 16.09.2021 r.
  5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Zarządu Osiedla za okres 16.09.2021 – 15.09.2022.
  6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z  realizacji uchwał i wniosków z zebrania z dnia 16.09.2021 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków dla osiedla  na rok 2023.
  8. Propozycje do budżetu Gminy na rok 2023
  9. Sprawy wniesione.

 

      Przewodniczący Zarządu

      /-/ Paweł Łąpieś

 

Protokół z zebrania z 16.09.2021 r. do zapoznania się na pół godziny przed zebraniem.

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także