Archiwalny
Data wydarzenia: 18.09.2023 18:00

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW MICHAŁOWIC-WSI

113
Na podstawie §5 ust. 4 pkt. 1 Statutu Sołectwa Michałowice – sołtys sołectwa Michałowice zwołuje Zebranie Wiejskie dnia 18 września 2023 r. w sali na II piętrze budynku Urzędu Gminy przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach.

Pierwszy termin - godz. 18:00
Drugi termin - godz. 18:30

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 20.09.2022 r.
 5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków
  z zebrania z dnia 20.09.2022 r.
 6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od dnia 20.09.2022 r. do dnia 18.09.2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku
  o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.
 8. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2024.
 9. Sprawy wniesione.

 

            Sołtys

               /-/

 Tomasz Malinowski

 

 

 

 

Protokół z zebrania z dnia 20.09.2022 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 17:30.

 

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także