Archiwalny
Data wydarzenia: 08.09.2022 18:30

Zebranie mieszkańców Nowej Wsi

95
Sołtys sołectwa Nowa Wieś zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 8 września w świetlicy (I termin - godz. 18:30; II termin- godz. 19:00).

Na podstawie § 5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Nowa Wieś sołtys sołectwa Nowa Wieś zwołuje Zebranie Wiejskie dnia 8 września 2022 r. w Nowej Wsi ul. Główna 52b (świetlica)

Pierwszy termin - godz. 18.30

Drugi termin - godz. 19.00

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 07.09.2021 r.
  5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z zebrania z dnia 07.09.2021 r.
  6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od dnia 07.09.2021 r. do dnia 07.09.2022 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.
  8. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2023.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Sołeckiej Sołectwa Nowa Wieś
  10. Sprawy wniesione.

 

Sołtys

/-/

Elżbieta Biczyk

Protokół z zebrania z dnia 07.09.2021 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 18:00.

Uwaga: Jeśli zebranie nie rozpocznie się w pierwszym terminie, to w oczekiwaniu na drugi termin odbędzie się spotkanie z dzielnicowym Nowej Wsi – sierż. Sztab. Mirosławem Kotowskim.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także