Archiwalny
Data wydarzenia: 19.09.2023 18:30

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW NOWEJ WSI

106
Na podstawie §5 ust. 4 pkt. 1 Statutu Sołectwa Nowa Wieś – sołtys sołectwa Nowa Wieś zwołuje Zebranie Wiejskie dnia 19 września 2023 r. w świetlicy w Nowej Wsi przy ul. Głównej 52B.

Pierwszy termin - godz. 18:30
Drugi termin - godz. 19:00

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 08.09.2022 r.
 5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków
  z zebrania z dnia 08.09.2022 r.
 6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od dnia 08.09.2022 r. do dnia 19.09.2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku
  o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.
 8. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2024.
 9. Sprawy wniesione.

 

                                                                                                                                      Sołtys

                                                                                                                                         /-/

                                                                                                                                 Elżbieta Biczyk

 

 

Protokół z zebrania z dnia 08.09.2022 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 18:00.

 

Uwaga: Jeżeli zebranie nie rozpocznie się w pierwszym terminie, to w oczekiwaniu
na drugi termin odbędzie się spotkanie z dzielnicowym Nowej Wsi

Załączniki

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także