Archiwalny
Data wydarzenia: 12.09.2023 17:30

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OPACZY-KOLONII

75
Na podstawie §5 ust. 4 pkt. 1 Statutu Sołectwa Opacz - Kolonia – sołtys sołectwa Opacz - Kolonia zwołuje Zebranie Wiejskie dnia 12 września 2023 r. w świetlicy ul. Ryżowa 90

Pierwszy termin - godz. 17:30
Drugi termin - godz. 18:00

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 07.09.2022 r.
 5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków
  z zebrania z dnia 07.09.2022 r.
 6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od dnia 07.09.2022 r. do dnia 12.09.2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku
  o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.
 9. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2024.
 10. Sprawy wniesione.

                                                                                                                                                              Sołtys

                                                                                                                                                                 /-/

                                                                                                                                                        Grażyna Grabka

 

 

Protokół z zebrania z dnia 07.09.2022 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 17:00.

Jeżeli zebranie nie rozpocznie się w pierwszym terminie, to w oczekiwaniu na drugi termin odbędzie się spotkanie z dzielnicowym Opaczy-Kolonii

 

Załączniki

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także