Archiwalny
Data wydarzenia: 14.09.2023 18:30

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA GRANICA

55
Na podstawie § 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Osiedla Granica – Przewodniczący Zarządu Osiedla Granica zwołuje Ogólne Zebranie Mieszkańców dnia 14 września 2023 r. (czwartek) w Granicy ul. Czeremchy 1 (świetlica osiedlowa– Granicka Zatoka Kultury)

Pierwszy termin – godz. 18:30
Drugi termin – godz. 19:00

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 15.09.2022 r.
  5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Zarządu Osiedla za okres 15.09.2022 – 14.09.2023.
  6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z realizacji uchwał i wniosków z zebrania z dnia 15.09.2022 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do

realizacji w ramach funduszu osiedlowego na rok 2023.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków dla osiedla na rok 2024.
  2. Propozycje do budżetu Gminy na rok 2024
  3. Sprawy wniesione.

 

      Przewodniczący Zarządu

                     /-/

              Paweł Łąpieś

 

Protokół z zebrania z 15.09.2022 r. do zapoznania się na pół godziny przed zebraniem.

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także