Archiwalny
Data wydarzenia: 22.09.2022 18:00

Zebranie mieszkańców osiedla Komorów

50
Przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów zaprasza na zebranie mieszkańców osiedla, które odbędzie się 22 września w szkole w Komorowie (I termin - godz. 18:00; II termin- godz. 18:30).

 

grafika prezentujaca zaproszenie

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów zaprasza na Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Komorów. 

 • Miejsce: stołówka szkoły podstawowej w Komorowie
 • Termin: 22 września 2022 r. (czwartek)
 • godz. 18:00 (pierwszy termin)
 • godz. 18:30 (drugi termin)

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z zebrania Ogólnego Zebrania Mieszkańców z dnia 29.09.2021 r. (protokół do wglądu na stronie www.komorow.pl-dział zarząd)
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z  realizacji uchwał i wniosków z zebrania z dnia 29.09.2021 r.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Zarządu od 29.09.2021 do 22.09.2022 r.
 7. Przyjęcie uchwały o nowym podziale środków finansowych dla jednostki pomocniczej gminy - Osiedla Komorów na rok 2022 
 8. Przyjęcie uchwały o podziale  podziale środków finansowych dla jednostki pomocniczej gminy - Osiedla Komorów na rok 2023 ( 107 019,90 zł)
 9. Propozycje do budżetu Gminy na rok 2023
 10. Omówienie problemów związanych z budową "paszkowianki"
 11. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów

/-/

Michał Jeżewski

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także