Archiwalny
Data wydarzenia: 22.09.2023 18:00

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA MICHAŁOWICE

120
Na podstawie §5 ust. 4 pkt. 1 Statutu Osiedla Michałowice – Przewodnicząca Osiedla Michałowice zwołuje ogólne zebranie Mieszkańców dnia 22 września 2023 r. w Szkole Podstawowej w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15

Pierwszy termin - godz. 18:00
Drugi termin - godz. 18:30

 Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 23.09.2022 r.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu z realizacji uchwał
  i wniosków z zebrania z dnia 23.09.2022 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej i Zarządu Osiedla za okres od dnia 23.09.2022 r. do dnia 22.09.2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu osiedla na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku
  o przeznaczenie środków dla osiedla na rok 2024.
 9. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2024.
 10. Sprawy wniesione.

Przewodnicząca Zarządu
  Osiedla Michałowice

                   /-/

   Agnieszka Lenard

 

Protokół z zebrania z dnia 23.09.2022 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 17:30.

Załączniki

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także