Archiwalny
Data wydarzenia: 23.09.2022 18:00

Zebranie mieszkańców osiedla Michałowice

31
Przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice zaprasza na zebranie mieszkańców osiedla, które odbędzie się 23 września w szkole w Michałowicach (I termin - godz. 18:00; II termin- godz. 18:30).

Na podstawie §5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Osiedla Michałowice  – Przewodnicząca Osiedla Michałowice zwołuje ogólne zebranie Mieszkańców dnia 23 września 2022 r. w Szkole Podstawowej w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15

Pierwszy termin - godz. 18.00

Drugi termin - godz. 18.30

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 17.09.2021 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej i Zarządu Osiedla za okres od dnia 17.09.2021 r. do dnia 23.09.2022 r.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu z realizacji uchwał
  i wniosków z zebrania z dnia 17.09.2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu osiedla na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków dla osiedla na rok 2023.
 9. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2023.
 10.  Sprawy wniesione.

Przewodnicząca Zarządu  Osiedla Michałowice

   /-/

   Agnieszka Lenard

Protokół z zebrania z dnia 17.09.2021 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 17:30.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także