Archiwalny
Data wydarzenia: 25.09.2023 18:00

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW PĘCIC

67
Sołtys sołectwa Pęcice zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się 25 września br.. I termin zebrania wyznaczono na godz. 18.00, II - na godz. 18:30. Miejsce - budynek urzędu gminy (sala multimedialna na parterze).

Na podstawie §5 ust. 4 pkt. 1 Statutu Sołectwa Pęcice  – sołtys sołectwa Pęcice zwołuje Zebranie Wiejskie 

dnia 25 września 2023 r. na Sali Multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, Al. Powstańców Warszawy 1

pierwszy termin - godz. 18.00

drugi termin - godz. 18.30

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 12.09.2022 r.
 5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków
  z zebrania z dnia 12.09.2022 r.
 6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od dnia 12.09.2022 r. do dnia 25.09.2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku
  o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.
 9. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2024.
 10. Sprawy wniesione.

    

 Sołtys

                  /-/

   Waldemar Widlicki

 

 

Protokół z zebrania z dnia 12.09.2022 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 17:30.

 

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także