Archiwalny
Data wydarzenia: 09.09.2022 18:00

Zebranie mieszkańców Pęcic Małych

31
Sołtys sołectwa Pęcice Małe zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 9 września w świetlicy (I termin - godz. 18:00; II termin- godz. 18:30).

Na podstawie §5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Pęcice Małe – sołtys sołectwa Pęcice Małe zwołuje Zebranie Wiejskie dnia 9 września 2022 r. w świetlicy przy ul. Brzozowej 18

Pierwszy termin - godz. 18.00

Drugi termin - godz. 18.30

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 10.09.2021 r.
  5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z zebrania z dnia 10.09.2021 r.
  6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od dnia 11.09.2021 r. do dnia 09.09.2022 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.
  8. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2023.
  9. Sprawy wniesione.

Sołtys

/-/

Zdzisław Krupa

 

Protokół z zebrania z dnia 10.09.2021 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 17:30.

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także