Archiwalny
Data wydarzenia: 14.09.2022 18:00

Zebranie mieszkańców Reguł

68
Sołtys sołectwa Reguły zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 14 września w budynku urzędu gminy (I termin - godz. 18:00; II termin- godz. 18:30).

Na podstawie §5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Reguły – Sołtys Sołectwa Reguły zwołuje Zebranie Wiejskie dnia 14 września 2022r. w Regułach, miejsce zebrania – Sala Multimedialna w Urzędzie Gminy.

Pierwszy termin 18.00

Drugi termin 18.30

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Zatwierdzenie porządku obrad
 3. Wybór sekretarza zebrania
 4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 15.09.2021r.
 5. Złożenie w formie pisemnej sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres od dnia 16.09.2021r. do dnia 14.09.2022 r.
 6. Złożenie w formie pisemnej sprawozdania Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z zebrania z dnia 15.09.2021r.
 7. Odpowiedzi Sołtysa na pytania dotyczące sprawozdań wskazanych w pkt. 5 i 6.
 8. Przedstawienie projektu uchwały nr 1/2022 w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022r.
 9. Głosowanie projektu uchwały nr 1/2022 w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022r.
 10. Przedstawienie projektu uchwały nr 2/2022 w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.
 11. Głosowanie uchwały nr 2/2022 w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.
 12. Propozycje Sołectwa Reguły do budżetu Gminy Michałowice na rok 2023r.
 13. Sprawy wniesione
 14. Zamknięcie zebrania

 

Sołtys

/-/ Magdalena Krajnik-Partyka

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także