Archiwalny
Data wydarzenia: 15.09.2023 17:30

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW REGUŁ

75
Na podstawie §5 ust. 4 pkt. 1 Statutu Sołectwa Reguły – sołtys sołectwa Reguły zwołuje Zebranie Wiejskie
dnia 15 września 2023 r. w Regułach, miejsce zebrania – Sala Multimedialna w Urzędzie Gminy

Pierwszy termin - godz. 17:30
Drugi termin - godz. 18:00

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Zatwierdzenie porządku obrad
 3. Wybór sekretarza zebrania
 4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 14.09.2022r.
 5. Złożenie w formie pisemnej sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres od dnia 15.09.2022 r. do dnia 14.09.2023 r.
 6. Złożenie w formie pisemnej sprawozdania Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z zebrania z dnia 14.09.2022 r.
 7. Przedstawienie projektu uchwały nr 1/2023 w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023.
 8. Głosowanie projektu uchwały  nr 1/2023 w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023.
 9. Przedstawienie projektu uchwały nr 2/2023 w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.
 10. Głosowanie uchwały nr 2/2023 w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.
 11. Propozycje Sołectwa Reguły do budżetu Gminy Michałowice na rok 2024.
 12. Informacje Sołtysa
 13. Sprawy wniesione
 14. Zamknięcie zebrania

                     Sołtys

                     /-/

                          Magdalena Krajnik-Partyka

 

 

Protokół z zebrania z dnia 14.09.2022 r. będzie wyłożony do wglądu na 30 minut przed zebraniem

Załączniki

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także