Archiwalny
Data wydarzenia: 07.09.2022 18:00

Zebranie mieszkańców sołectwa Opacz-Kolonia

110
Sołtys sołectwa Opacz-Kolonia zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 7 września w świetlicy (I termin - godz. 18:00; II termin- godz. 18:30)

Na podstawie §5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Opacz - Kolonia – sołtys sołectwa Opacz - Kolonia zwołuje Zebranie Wiejskie dnia 7 września 2022 r. w świetlicy ul. Ryżowa 90

Pierwszy termin - godz. 18.00

Drugi termin - godz. 18.30

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 06.09.2021 r.
  5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z zebrania z dnia 06.09.2021 r.
  6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od dnia 06.09.2021 r. do dnia 07.09.2022 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.
  8. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2023.
  9. Sprawy wniesione.

 

Sołtys

/-/

Grażyna Grabka

 

 

Protokół z zebrania z dnia 06.09.2021 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 17:30.

 

Załączniki

Opublikowany przez: Piotr Wykuż

Zobacz także