Archiwalny
Data wydarzenia: 26.10.2021 18:00

Zebranie mieszkańców Sołectwa Sokołów

36
Sołtys sołectwa Sokołów zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 26 października 2021 r. Pierwszy termin godz. 18.00.

Sokołów, ul. Wspólnoty Wiejskiej, świetlica

 

Głównym tematem zebrania będzie Figurka Matki Boskiej

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego ważności

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Wybór sekretarza zebrania

4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 09.09.2021

5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z zebrania za okres od dnia 9.09.2021 do dnia 25.10.2021.

6. Dyskusja dotycząca Figurki Matki Boskiej i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie funduszu sołeckiego na rok 2021

7. Sprawy wniesione i zakończenie zebrania

Sołtys

Bartosz Lewandowski

Protokół z zebrania z dnia 9.09.2021 r. do wglądu z dniu zebrania od godz. 17.30.

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka

Zobacz także