Archiwalny
Data wydarzenia: 08.09.2023 18:00

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SUCHEGO LASU

38
Na podstawie §5 ust. 4 pkt. 1 Statutu Sołectwa Suchy Las – sołtys sołectwa Suchy Las zwołuje Zebranie Wiejskie dnia 8 września 2023 r. w świetlicy ul. Ks. Michała Woźniaka 6

Pierwszy termin - godz. 18.00
Drugi termin - godz. 18.30

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 16.09.2022 r.
 5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków
  z zebrania z dnia 16.09.2022 r.
 6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od dnia 16.09.2022 r. do dnia 08.09.2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku
  o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.
 9. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2024.
 10. Sprawy wniesione.

 

                                                                                                                                             Sołtys

                                                                                                                                                /-/

                                                                                                                                     Edward Chruściak

Protokół z zebrania z dnia 16.09.2022 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 17:30.

Załączniki

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także