Archiwalny
Data wydarzenia: 16.09.2022 18:00

Zebranie mieszkańców Suchego Lasu

26
Sołtys sołectwa Suchy Las zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 16 września w świetlicy (I termin - godz. 18:00; II termin- godz. 18:30).

Na podstawie §5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Suchy Las – sołtys sołectwa Suchy Las zwołuje Zebranie Wiejskie dnia 16 września 2022 r. w świetlicy ul. Ks. Michała Woźniaka 6

Pierwszy termin - godz. 18.00

Drugi termin - godz. 18.30

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 22.09.2021 r.
 5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków
  z zebrania z dnia 22.09.2021 r.
 6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od dnia 23.09.2021 r. do dnia 16.09.2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.
 8. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2023.
 9. Sprawy wniesione.

 

Sołtys

/-/

Edward Chruściak

 

Protokół z zebrania z dnia 22.09.2021 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 17:30.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także