Archiwalny
Data wydarzenia: 19.06.2024 19:00

Zebranie wyborcze w Michałowicach

10
19 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 19:00 w szkole podstawowej w Michałowicach, ul. Szkolna 15 (parter, wejście od ul. Szkolnej) odbędzie się zebranie ogólne mieszkańców dla przeprowadzenia wyboru przewodniczącego zarządu osiedla Michałowice i zarządu osiedla Michałowice.

Ważne:

  • Zgodnie ze statutem  sołectw i osiedli  prawo do głosowania mają tylko stali mieszkańcy sołectw i osiedli, którzy posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy. Z uwagi na to podczas zebrań nie będzie możliwości dopisania się do spisu wyborców. Można tego dokonać jedynie w urzędzie gminy w maksymalnym terminie do 3 dni przed zebraniem wyborczym.   
  • Osoby kandydujące muszą posiadać czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy. W tym przypadku na zebraniu także  nie będzie możliwości dopisania się do spisu wyborców.  Należy tego dokonać wcześniej, w urzędzie gminy, maksymalnie do 3 dni przez zebraniem.

Porządek obrad:

1) otwarcie zebrania,

2) wybór sekretarza zebrania,

3) sprawozdanie z działalności przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla,

4) wybór komisji wyborczej,

5) wybór przewodniczącego zarządu osiedla,

6) wybór zarządu osiedla.

 

Zarządzenie o wyborach

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także