Archiwalny
Data wydarzenia: 17.06.2024 19:00

Zebranie wyborcze w Pęcicach Małych

25
17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 19:00 w świetlicy w Pęcicach Małych, przy ul. Brzozowej 18 odbędzie się zebranie wiejskie dla przeprowadzenia wyboru sołtysa Pęcic Małych i rady sołeckiej sołectwa Pęcice Małe.

Ważne:

  • Zgodnie ze statutem  sołectw i osiedli  prawo do głosowania mają tylko stali mieszkańcy sołectw i osiedli, którzy posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy. Z uwagi na to podczas zebrań nie będzie możliwości dopisania się do spisu wyborców. Można tego dokonać jedynie w urzędzie gminy w maksymalnym terminie do 3 dni przed zebraniem wyborczym.   
  • Osoby kandydujące muszą posiadać czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy. W tym przypadku na zebraniu także  nie będzie możliwości dopisania się do spisu wyborców.  Należy tego dokonać wcześniej, w urzędzie gminy, maksymalnie do 3 dni przez zebraniem.

 

Porządek obrad:

1) otwarcie zebrania,

2) wybór sekretarza zebrania,

3) sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej,

4) wybór komisji wyborczej,

5) wybór sołtysa,

6) wybór rady sołeckiej

 

Zarządzenie o wyborach

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także