Archiwalny
Data wydarzenia: 20.10.2023 18:00

Zmysłowe kolaże - warsztaty

11
Zarząd Osiedla Michałowice zaprasza mieszkańców na warsztaty "Zmysłowe kolaże"
(piątek, 20 października, godz. 18.00).

Obowiązują zapisy! Tel. 600-597-828.

/Liczba miejsc ograniczona/

Miejsce:

ul. Raszyńska 34

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także