Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Klub rodzica - zajęcia dla dzieci z opiekunami

35
Stowarzyszenie Przymierze Rodzin zaprasza na nieodpłatne zajęcia dla dzieci z opiekunami
(Start, czwartek, 18 kwietnia, godz. 9:30).

Zapraszamy do bezpiecznego miejsca, gdzie zadbamy o integrację i twórczą atmosferę. Jak ciekawie spędzić z dzieckiem czas? Jak rozwijać umiejętności poznawcze dziecka? Wspólnie nauczymy się współpracy podczas ogólnorozwojowych zajęć dla dzieci, zadbamy o różne formy aktywności muzycznej i ruchowej.

Zajęcia będą się odbywać:

  • GORDONKI 0-2 lata – zajęcia w poniedziałki godz. 9.30-10.00 i 10.15-10.45
  • MUZOSENSORKI 1-3 lata – zajęcia w czwartki godz. 9.30-10.15 i 10.30-11.15

Obowiązują zapisy:

michalowice.klubrodzica|gmail.com| |michalowice.klubrodzica|gmail.com

Miejsce:

  • Świetlica w Pęcicach, ul. Zaułek 7.

Zajęcia nieodpłatne dofinansowane z budżetu gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

Grafika zawiera treść informacji

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

 

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także