Archiwalny
Data wydarzenia: 06.03.2022 17:00

Dzień Kobiet w Opaczy-Kolonii

57
Radna, Sołtys i Rada Sołecka Opaczy-Kolonii zapraszają mieszkańców na koncert Katarzyny Zawady oraz słodki poczęstunek (6 marca, niedziela, godz. 17.00).

Miejsce: świetlica, ul. Ryżowa 90, Opacz-Kolonia.

 

Wydarzenie finansowane z funduszu sołeckiego Opaczy-Kolonii.

 

Grafika obrazująca zaproszenie na koncert.

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Wydarzenie organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

 

Opublikowany przez: Maria Bielecka

Zobacz także