Archiwalny
Data wydarzenia: 30.09.2022 19:00

Film dokumentalny "Paderewski - człowiek czynu, sukcesu i sławy" - Komorów

25
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów "Komorowianie" zaprasza na film dokumentalny "Paderewski - człowiek czynu, sukcesu i sławy"
(30 września. godz. 19:00).

Miejsce spotkania: 

  • Komorów, ul. Ceglana 2d.

Dofinansowano z budżetu gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

grafika prezentująca treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także