Archiwalny
Data wydarzenia: 28.06.2024 21:00

Kino plenerowe w gminie Michałowice

178
Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka zaprasza na 5 seansów filmowych w ramach "Kina plenerowego 2024" (START: 28 czerwca, piątek, godz. 21:00).

Pierwszy film pt. "Niedobrani", zostanie wyświetlony w Regułach, ul. Wiejska (teren parku).

Kategoria wiekowa 15+.

Zapewniamy wygodne leżaki i duży, dmuchany ekran.

Kolejne seanse:

  • 12.07. - Nowa Wieś, przy akwenie SMUG - "Kto kogo oswoi? Pies";
  • 26.07. - Komorów, plac Paderewskiego - „Nieznośny ciężar wielkiego talentu" ”;
  • 09.08. - Michałowice, plac przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki - "O psie, który jeździł koleją" 
  • 23.08. - Granica ,„Granicka Polanka”, ul. Poprzeczna - "Zwyczajna przysługa". 

W przypadku, w którym w Kinie Plenerowym będzie brała udział osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) Organizator udostępni teren wolny od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych, zapewni wstęp osobie korzystającej z psa asystującego na teren, na którym odbywają się pokazy, możliwość wyświetlania napisów podczas każdego pokazu, po wcześniejszym zgłoszeniu Organizatorowi nie później niż w poniedziałek w tygodniu poprzedzający pokaz filmu na adres: kultura@michalowice.pl lub telefonicznie (22)350 91 41/42.

W załączeniu: Regulamin Kina Plenerowego.

grafika prezentująca treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także