Archiwalny
Data wydarzenia: 15.07.2022 21:00

Kino plenerowe w gminie Michałowice cz.2

66
Wójt Gminy Michałowice zaprasza na drugi seans pt. "Pinokio", w ramach "Kina plenerowego w Gminie Michałowice" (15 lipca, godz. 21:00).

Drugi seans odbędzie się:

  • w Komorowie (plac Paderewskiego).

Kolejne seanse:

  • 29.07. – Nowa Wieś, przy akwenie SMUG - „Chłopiec z chmur”,
  • 12.08. – Reguły, przy ul. Wiejska - „Teraz albo nigdy”,
  • 26.08. – Granica, „Granicka Polanka” - „Czym chata bogata!”.

Przypominamy, że pierwszy seans "Wojna z dziadkiem", który został odwołany przez niesprzyjające warunki pogodowe odbędzie się:

  • w najbliższą niedzielę, 10 lipca, o godz. 21:00, w Michałowicach na placu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.

W przypadku, w którym w Kinie Plenerowym będzie brała udział osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) Organizator udostępni teren wolny od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych, zapewni wstęp osobie korzystającej z psa asystującego na teren, na którym odbywają się pokazy, możliwość wyświetlania napisów podczas każdego pokazu, po wcześniejszym zgłoszeniu Organizatorowi nie później niż w poniedziałek w tygodniu poprzedzający pokaz filmu na adres: kultura@michalowice.pl lub telefonicznie (22)350 91 41/42.

grafika prezentująca treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także