Archiwalny
Data wydarzenia: 29.07.2022 21:00

Kino plenerowe w gminie Michałowice cz.3

82
Wójt Gminy Michałowice zaprasza na trzeci seans pt. "Chłopiec z Chmur", w ramach "Kina plenerowego w Gminie Michałowice" (29 lipca, godz. 21:00).

Trzeci seans odbędzie się:

  • w Nowej Wsi, przy akwenie SMUG.

Kolejne seanse:

  • 12.08. – Reguły, przy ul. Wiejska - „Teraz albo nigdy”,
  • 26.08. – Granica, „Granicka Polanka” - „Czym chata bogata!”.

W przypadku, w którym w Kinie Plenerowym będzie brała udział osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) Organizator udostępni teren wolny od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych, zapewni wstęp osobie korzystającej z psa asystującego na teren, na którym odbywają się pokazy, możliwość wyświetlania napisów podczas każdego pokazu, po wcześniejszym zgłoszeniu Organizatorowi nie później niż w poniedziałek w tygodniu poprzedzający pokaz filmu na adres: kultura@michalowice.pl lub telefonicznie (22)350 91 41/42.

 

grafika prezentująca treść komumikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska
Podobne tematy: Wydarzenia Urzedu Gminy

Zobacz także