Archiwalny
Data wydarzenia: 09.04.2022 20:00

Projekcja filmu "Gniazdo turkawki"/Гніздо Горлиці

21
Wójt Gminy Michałowice zaprasza na pokaz filmu Tarasa Tkaczenko "Gniazdo turkawki" (9 kwietnia, godz. 20:00)./Війт ґміни Міхаловиці запрошує на фільм Гніздо Горлиці (9 квітня /субота/, 20:00).

Miejsce pokazu:

  • Urząd Gminy Michałowice, Reguły, al. Powstańców Warszawy 1 (sala multimedialna).

Місце показу:

  • Уряд Ґміни Міхаловиці, Реґули, Al. Powstańców Warszawy 1 /мультимедійний зал/.

grafika prezentująca komunikat

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Wydarzenia Urzedu Gminy

Zobacz także