Archiwalny
Data wydarzenia: 23.04.2022 20:00

Projekcja filmu "U311 Czerkasy"/U311 Черкаси

22
Wójt Gminy Michałowice zaprasza na pokaz filmu Timura Jaszczenko "U311 Czerkasy" (23 kwietnia, godz. 20:00)./Війт ґміни Міхаловиці запрошує на фільм U311 Черкаси (23 квітня /субота/, 20:00.

Miejsce pokazu:

  • Urząd Gminy Michałowice, Reguły, al. Powstańców Warszawy 1 (sala multimedialna)/Місце показу: Уряд Ґміни Міхаловиці, Реґули, Al. Powstańców Warszawy 1 /мультимедійний зал/.
  • Link do filmu 

grafika prezentująca treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Wydarzenia Urzedu Gminy

Zobacz także