Archiwalny
Data wydarzenia: 19.04.2022 18:00

Śladami Paderewskiego - kompozytora, dyplomaty, patrioty

27
Koło Gospodyń Wiejskich "Michaśki" zaprasza na prelekcję oraz pokaz filmu "Paderewski - człowiek czynu, sukcesu i sławy" (19 kwietnia, godz. 18:00).

Miejsce wydarzenia:

  • Urząd Gminy Michałowice w Regułach, ul. Powstańców Warszawy 1 (sala multimedialna).

Spotkanie prowadzić będzie:

  • Wiesław Dąbrowski - Dyrektor Generalny Międzynarodowego Festiwalu  I.J. Paderewskiego.

Dofinansowane z budżetu gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

grafika prezentująca treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji