Archiwalny
Data wydarzenia: 14.01.2022 17:00

Spotkanie noworoczne w Pęcicach

26
Sołtys i Rada Sołecka Pęcic zapraszają na Spotkanie noworoczne mieszkańców sołectwa (14 stycznia, godz.17:0)

Miejsce: świetlica w Pęcicach, ul. Zaułek 7

 

grafika prezentująca zaproszenie

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

 

Wydarzenie organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Sołectwo Pęcice

Zobacz także