Archiwalny
Data wydarzenia: 05.12.2021 17:00

Wieczór poetycko - muzyczny połączony z wystawą obrazów duet słowa z obrazem - malowane wiersze

42
Radni, Sołtys i Rada Sołecka Nowej Wsi zapraszają na Wieczór poetycko-muzyczny połączony z wystawą obrazów
Duet słowa z obrazem – Malowane wiersze (5 grudnia godz. 17.00)

Nowa Wieś, ul. Główna 52 b, świetlica.

 

Podczas wieczoru swoje prace zaprezentuje Hanna Makowska –Strzałkowska (Shanna) poetka, malarka

 

Oprawę muzyczną zapewni Anka Anya (Anna Brzezicka).

 

Spotkanie finansowane z funduszu sołeckiego Nowej Wsi.

 

wieczór poetycki w Nowej Wsi

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Spotkanie organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka
Podobne tematy: poezja, Sołectwo Nowa Wieś

Zobacz także