Archiwalny
Data wydarzenia: 11.12.2021 17:00

Wieczór z akordeonem w Nowej Wsi

20
Radni, Sołtys i Rada Sołecka Nowej Wsi zapraszają mieszkańców na „Wieczór z akordeonem” – autorskie spotkanie z Leszkiem Kołodziejskim akordeonistą, aranżerem, kompozytorem i pedagogiem akademickim (11 grudnia godz. 17.00).

Nowa Wieś, ul. Główna 52 b, świetlica.

 

Spotkanie finansowane z funduszu sołeckiego Nowej Wsi.

 

Wieczór z akordeonem w Nowej Wsi

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Spotkanie organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka
Podobne tematy: koncert, Sołectwo Nowa Wieś

Zobacz także