Data wydarzenia: 29.10.2014

Nowoczesny Senior w sieci

80
Bezpłatne zajęcia komputerowe mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób powyżej 50 roku życia. Spotkania będą odbywały się w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice ul. Raszyńska 34.

plakat

Autor: Ewa Kisiel
Opublikowany przez: Dariusz Ruta