21.09.2013 17:30

OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA MICHAŁOWICE

6
Proponowany porządek zebrania:

1. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z półrocznej działalności.
2. Podjęcie Uchwały Zebrania w sprawie planu wykorzystania Funduszu Osiedla w roku 2014 (do umieszczenia w budżecie Gminy na 2014 r.)
3. Informacja Wójta Gminy na temat bieżących problemów Osiedla i Gminy.
4. Sprawy wniesione przez mieszkańców Osiedla.
5. Dyskusja i Wnioski

Zebranie odbędzie się w budynku szkoły.
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie o godz. 17:30, zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 18:00

Przewodniczący Zarządy Osiedla Michałowice-Roman Bedyński

Załączniki

Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Administrator