25.09.2013 18:00

Przewodnicząca zarządu Osiedla Granica zwołuje Ogólne Zebranie Mieszkańców Granicy

17
Lokalizacja: Budynek szkoły w Nowej Wsi, ul. Główna 96

Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Granica


Na podstawie § 5 pkt 3 ppkt 1 Statutu Osiedla Granica przewodnicząca zarządu osiedla zwołuje Ogólne Zebranie Mieszkańców Granicy. Zebranie odbędzie się w dniu 25.09.2013 r. w budynku szkoły w Nowej Wsi, ul. Główna 96 ( sala numer 28).

Pierwszy termin – godz.18:00
Drugi termin – godz. 18:30

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Zarządu Osiedla.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Osiedlowego w 2014 roku.
5. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2014.
6. Sprawy wniesione.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Granica - Dominika Małgowska

Załączniki

Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Administrator