28.08.2013 17:30

Przewodniczący Wspólnoty Gruntowej wsi Sokołów zwołuje drugie ogólne zebranie Członków Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w dniu 28 Sierpnia 2013 r. o godz. 17:30

26
Lokalizacja: Budynek - "Oaza Spokoju"

Sokołów 19,08,2013


ZAWIADOMIENIEPrzewodniczący Wspólnoty Gruntowej wsi Sokołów zwołuje drugie ogólne zebranie Członków Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w dniu 28 Sierpnia 2013 r. o godz.17,30 w budynku ,,Oaza Spokoju” (Pierwsze zebranie nie odbyło się z powodu niewystarczającej liczby członków)

Porządek zebrania

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Informacja przewodniczącego
4. Podjęcie uchwały oddania w użytkowanie Gminie Michałowice działki nr. 187 wspólnoty gruntowej z oczkiem wodnym
5. Sprawy wniesione
6. Zakończenie zebrania.


Przewodniczący Wspólnoty Gruntowej
Edward Kozłowski

Załączniki

Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Urząd Gminy Michałowice