14.08.2013 18:00

Przewodniczący Wspólnoty Gruntowej wsi Sokołów zwołuje ogólne zebranie Członków Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w dniu 14 sierpnia 2013 r. o godz. 18 w budynku "Oaza Spokoju".

16
Lokalizacja: budynek "Oaza Spokoju"

Porządek zebrania
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Informacje przewodniczącego
4. Podjęcie uchwały wydzierżawienia działki wspólnoty gruntowej z oczkiem wodnym
5. Sprawy wniesione
7. Zakończenie zebrania

Załączniki

Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Urząd Gminy Michałowice