20.09.2013 18:00

Sołtys sołectwa Komorów zwołuje zebranie wiejskie

21
Lokalizacja: Świetlicy sołecka przy ul. Kaliszany 18

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie § 5 pkt 3 ppkt 1 Statutu Sołectwa sołtys sołectwa Komorów zwołuje zebranie wiejskie dniu 20 września 2013 r. Zebranie odbędzie się w świetlicy sołeckiej przy ul. Kaliszany 18 o godz. 18:00 (drugi termin godz. 18:30).

Porządek zebrania.
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego sołectwa Komorów na rok 2014.
5. Wypracowanie wniosków do budżetu Gminy na 2014 r.
6. Sprawy wniesione.


Sołtys sołectwa Komorów
/-/ Tadeusz Listosz

Załączniki

Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Administrator