18.09.2013 17:30

Sołtys sołectwa Opacz Mała zwołuje zebranie wiejskie

26
Lokalizacja: Michałowice, ul. Szkolna 13 (budynek Przedszkola Gminnego)

ZEBRANIE WIEJSKIE


Na podstawie § 5 pkt 3 ppkt 1 Statutu Sołectwa Sołtys sołectwa Opacz Mała zwołuje Zebranie Wiejskie
dnia 18.09.2013 r. w Michałowicach ul. Szkolna 13 (budynek Przedszkola Gminnego)
Pierwszy termin – godz. 17:30
Drugi termin – godz. 18:00

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego sołectwa Opacz Mała w roku 2014.
4. Propozycje do budżetu Gminy na rok 2014.
5. Sprawy wniesione.

Sołtys
/-/ Barbara Budzyniak

Załączniki

Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Administrator