06.09.2013 17:30

Sołtys Sołectwa Pęcice Małe zwołuje zebranie wiejskie.

57
Lokalizacja: Świetlica Wiejska w Pęcicach

ZAWIADOMIENIE

SOŁTYS SOŁECTWA PĘCICE MAŁE ZAWIADAMIA, ŻE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 6 WRZEŚNIA 2013 R. O GODZ. 17:30 (GODZ. 18:00 II TERMIN) W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PĘCICACH - UL. ZAUŁEK 7

Proponowany porządek zebrania
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2014r.
5. Sprawy wniesione.

Sołtys sołectwa Pęcice Małe

/-/ Zdzisław Krupa

Załączniki

Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Urząd Gminy Michałowice