17.09.2013 18:00

Sołtys sołectwa Pęcice zwołuje zebranie wiejskie

31
Lokalizacja: Pęcice, ul. Zaułek 7 (świetlica wiejska)

ZEBRANIE WIEJSKIE


Na podstawie § 5 pkt 3 ppkt 1 Statutu Sołectwa Sołtys sołectwa Pęcice zwołuje Zebranie Wiejskie
dnia 17 września 2013 r. w Pęcicach, ul. Zaułek 7 (świetlica wiejska)

Pierwszy termin – godz. 18:00
Drugi termin – godz. 18:30

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w roku 2014.
5. Propozycje do budżetu Gminy na rok 2014.
6. Sprawy wniesione.


Sołtys sołectwa Pęcice
/-/ Waldemar Widlicki

Załączniki

Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Administrator