19.09.2013 17:30

Sołtys sołectwa Reguły zwołuje zebranie wiejskie

53
Lokalizacja: ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (budynek Urzędu Gminy II piętro sala Nr 216)

ZEBRANIE WIEJSKIE


Na podstawie § 5 pkt 3 ppkt 1 Statutu Sołectwa Sołtys sołectwa Reguły zwołuje Zebranie Wiejskie
dnia 19.09.2013 r. w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (budynek Urzędu Gminy II piętro sala Nr 216)

Pierwszy termin – godz. 17:30
Drugi termin – godz. 18:00

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 10.05.2013r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego sołectwa Reguły w roku 2014.
5. Propozycje do budżetu Gminy na rok 2014.
6. Sprawy wniesione.

Sołtys
/-/ Eugeniusz Strzelecki

Protokół z zebrania z 10.05.2013r. do wglądu w czasie zebrania

Załączniki

Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Administrator