16.09.2013 18:00

Sołtys Sołectwa Sokołów zwołuje zebranie wiejskie

48
Lokalizacja: Świetlica "Oaza Spokoju"

OGŁOSZENIESołtys Sołectwa Sokołów zwołuje zebranie wiejskie w dniu 16 WRZEŚNIA 2013 r. w Świetlicy "Oaza Spokoju" o godz.18
Drugi termin godz. 18:30.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
3. Informacja i opinia mieszkańców w sprawie Działki Gromadzkiej.
4. Uchwalenie wniosku w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na rok 2014 w kwocie 23 413,16 zł. Dla naszej miejscowości.
5. Realizacja zadań inwestycyjnych w Sokołowie
6. Zgłoszenie wniosków do budżetu Gminy na rok 2014.
7. Omówienie organizacji,,Pieczonego ziemniaka”
8. Sprawy wniesione
9.Zakończenie zebrania.


Sołtys Sołectwa

Edward Kozłowski

Załączniki

Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Administrator