13.09.2013 18:00

Sołtys sołectwa Suchy Las zwołuje zebranie wiejskie.

42
Lokalizacja: Suchy Las ul. Księdza Woźniaka 17

ZEBRANIE WIEJSKIE


Na podstawie § 5 pkt 3 ppkt 1 Statutu Sołectwa Sołtys sołectwa Suchy Las zwołuje Zebranie Wiejskie
dnia 13.09.2013 r. w Suchym Lesie ul. Księdza Woźniaka 17
Pierwszy termin – godz. 18:00
Drugi termin – godz. 18:30


Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w roku 2014.
5. Propozycje do budżetu Gminy na rok 2014.
6. Sprawy wniesione.

Sołtys
/-/ Joanna Jabłońska-Sztyk

Załączniki

Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Urząd Gminy Michałowice