Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Aktywny senior- zajęcia sportowe na świeżym powietrzu dla seniorów z gminy Michałowice

37
Wójt gminy Michałowice zaprasza seniorów na zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, które odbywają się cykliczne w każdą środę, na terenie naszej gminy.
(START, środa, 26 lipca, godz. 10.30)

AKTYWNY SENIOR - zajęcia w plenerze

Zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone na powietrzu z wykorzystaniem siłowni plenerowych

Termin: środa, godz. 10:30

Strefa Rekreacji przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi

Zajęcia dla mieszkańców gminy Michałowice w wieku 60+.

Grafika zawiera treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

 

 

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także