Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Ćwiczenia ogólne - Michałowice Osiedle i Michałowice Wieś

11
Zarząd Osiedla Michałowice i Sołtys Michałowic Wsi zapraszają dorosłych na zajęcia sportowe: Ćwiczenia ogólne (poniedziałek, w godz. 18.30-19.30, środa 18.30-19.30).

Miejsce: Szkoła podstawowa, ul. Szkolna 15, Michałowice.

 

Wydarzenie finansowane z funduszu sołeckiego Michałowic Wsi i Michałowic Osiedla.

Grafika obrazująca zaproszenie na zajęcia sportowe.


Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją gminy.


Spotkania organizowane zgodnie zasadami bezpieczeństwa związanymi z covid-19.

 

Opublikowany przez: Maria Bielecka

Zobacz także