Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Pilates - Michałowice Osiedle i Michałowice Wieś

123
Zarząd Osiedla Michałowice i Sołtys Michałowic Wsi zapraszają dorosłych na zajęcia sportowe: Pilates (seniorzy - wtorek, w godz. 8:15-9.15, piątek 11.20-12.20; pozostali - wtorek 19.30-20.30).

Miejsce: Seniorzy - ul. Raszyńska 34, Michałowice, pozostali - Szkoła podstawowa, ul. Szkolna 15, Michałowice.

 

Wydarzenie finansowane z funduszu sołeckiego Michałowic Wsi i Michałowic Osiedla.

Grafika obrazująca zaproszenie na zajęcia sportowe.


Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją gminy.


Spotkania organizowane zgodnie zasadami bezpieczeństwa związanymi z covid-19.

 

Opublikowany przez: Maria Bielecka

Zobacz także