Archiwalny
Data wydarzenia: 16.09.2023 10:00

Wycieczka rowerowa Raszyn - Falenty

19
Koło Gospodyń Wiejskich "Dziewczyny z Komorowa" zaprasza na wycieczkę rowerową Raszyn - Falenty
(sobota,16 września, godz. 10:00).

Start: Komorów, ul. Podhalańska 1, przy Delikatesach Raj, godz. 10:00.

Program:

  • Przejazd z Komorowa do Raszyna; 
  • Reduta Raszyńska;
  • Austeria i kościół w Raszynie; 
  • Miejsce bitwy pod Raszynem;
  • Rezerwat stawy Raszyńskie; 
  • Pałac w Falentach (bez wnętrz);
  • Powrót do Komorowa ok. 15:00.

Długość całkowita trasy ok. 23 km.

Przewodnikami będą członkowie Stowarzyszenia Projekt Raszyn i  dr Krzysztof Bąkała.

Wydarzenie dofinansowane z budżetu Gminy Michałowice  w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

Zaproszenie na wycieczkę rowerową

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.