Archiwalny
Data wydarzenia: 16.02.2022 18:30

Zdrowy kręgosłup - Komorów Wieś

120
Sołectwo Komorów zaprasza na sportowe zajęcia cykliczne: Zdrowy Kręgosłup (środa, godz. 18:30).

Miejsce: Kaliszowy Gaik, ul. Kaliszany 18, Komorów.

Wydarzenie finansowane z funduszu sołeckiego Komorowa Wsi.

Grafika obrazująca zaproszenie na zajęcia cykliczne.


Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją gminy.


Spotkania organizowane zgodnie zasadami bezpieczeństwa związanymi z Covid-19.

 

Opublikowany przez: Maria Bielecka
Podobne tematy: Sołectwo Komorów

Zobacz także